Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Novela zákona o spotřebitelském úvěru

Partner
22. 1. 2015
2 minuty čtení

Ačkoliv se poskytování spotřebitelských úvěrů a jejich právní regulace těší obvykle mediálnímu zájmu, poslední novela zákona o spotřebitelském úvěru (zákon č. 145/2010 Sb., ve znění pozdějších přepisů) vstoupila v účinnost bez výraznější pozornosti. Tato novela měla být přijata již v průběhu minulého roku a měla být účinná od 1.1.2013. Legislativní proces se však zdržel a zákon byl vyhlášen ve Sbírce až dne 25.2.2013 a ihned nabyl účinnosti.

Připomeňme, že spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.

Novela zpřesňuje zákonnou úpravu v oblasti poskytování informací spotřebiteli před uzavřením smlouvy. Výslovně je dále nově stanoveno, že věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná.

Zákonodárce v ustanovení § 18 překvapivě zakázal ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru používat směnku nebo šek. Zároveň stanovil, že věřitel a zprostředkovatel společně a nerozdílně odpovídají spotřebiteli za škodu způsobenou porušením uvedené povinnosti. Nejvýraznější změnu představuje ustanovení § 18a, dle kterého zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Toto ustanovení považujeme za nesystémové a nerespektující funkci zajišťovacích prostředků. Otevírá se prostor pro úvahy, co je ve zjevném nepoměru k hodnotě. Bude se tedy např. v případě zajištění zástavou k nemovitosti porovnávat jistina a odhad nemovitosti, které budou v nepoměru velmi často, a soudy budou muset určit, zda nepoměr je již zcela zjevný. Zcela nové je také ustanovení, že při nabídce, sjednání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru telefonem nelze pro přístup ke službám použít čísla s vyšší než běžnou cenou.

V ustanovení § 20 zákona dochází k rozšíření počtu správních deliktů, které mohou věřitelé i zprostředkovatelé spáchat při činnosti regulované předmětným zákonem, a rovněž jsou navýšeny maximální sazby pokut až na 20.000.000,- Kč.

Od 1.1.2014 se stane účinnou další změna zákona o spotřebitelském úvěru dle které v případě, že je část smlouvy určena odkazem na obecné podmínky, musí připojit věřitel ke smlouvě jen takovou část obchodních podmínek, která se týká uzavírané smlouvy. Dále bude platit, že velikost písma použitá v obchodních podmínkách nesmí být menší, než je písmo ve smlouvě.

Petr Kočí

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se občanským sdružením Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 3/2013 určený členům tohoto sdružení.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>