Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Poskytování elektronicky poskytovaných služeb do členských zemí EU osobám nepovinným k DPH

advokát
7. 2. 2017
3 minuty čtení

V tomto oběžníku bychom se rádi věnovali změně zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která nabyla účinnosti od 01.01.2015, a která spočívá ve změně způsobu zdaňování poskytování elektronicky poskytovaných služeb do členských zemí Evropské unie osobám nepovinným k dani z přidané hodnoty. Tato novelizace má důležité konsekvence pro všechny subjekty (plátce DPH), které poskytují elektronické služby do zahraničí.

Na úvod je nutné vymezit, co je myšleno elektronicky poskytovanou službou. Zákon o dani z přidané hodnoty myslí elektronicky poskytovanou službou, službu poskytovanou prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím elektronické adresy, a to zejména hostitelství internetových stránek, poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace, poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází, poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo poskytnutí služby výuky na dálku. Osobou nepovinnou k dani je pak myšlena fyzická nebo právnická osoba, která samostatně neuskutečňuje ekonomické činnosti.

Do 31.12.2014 docházelo v případě poskytování elektronicky poskytovaných služeb do členských zemí Evropské unie osobám nepovinným k dani z přidané hodnoty vždy ke zdaňování v místě sídla poskytovatele služby. Tedy v případě, že měl poskytovatel služby místo sídla v České republice, tak vystavoval daňové doklady s českou sazbou daně z přidané hodnoty a odváděl daň v České republice.

Příklad: Podnikatel se sídlem v České republice poskytoval v roce 2014 placený hosting internetových stránek rakouským zákazníkům (osobám nepovinným k dani). Řešení příkladu v roce 2014: V tomto případě podnikatel se sídlem v České republice bude účtovat služby s českou sazbou daně z přidané hodnoty a odvede daň v České republice.

Od 01.01.2015 dochází k podstatné změně zákona o dani z přidané hodnoty spočívající v tom, že místem plnění bude při poskytování elektronicky poskytovaných služeb do členských zemí Evropské unie (osobám nepovinným k dani z přidané hodnoty) vždy sídlo (bydliště) těchto osob. Tedy daň z přidané hodnoty (její zahraniční ekvivalenty) budou poskytovatelé služeb nuceni platit v místě sídla (bydliště) zákazníka, a to ve výši tamní sazby. Řešení příkladu v roce 2015: V tomto případě podnikatel se sídlem v České republice bude účtovat služby s rakouskou sazbou daně z přidané hodnoty a odvede daň z přidané hodnoty v Rakousku nebo prostřednictvím tzv. „Mini-one stop shop“ (viz dále).

Výše zmiňovaná legislativní úprava přináší řadu praktických problémů. Poskytovatelé služeb se budou muset zaregistrovat k dani z přidané hodnoty v jednotlivých státech Evropské unie a budou muset znát jednotlivé výše sazeb daně z přidané hodnoty. Výše uvedené negativní konsekvence by měly být vyřešeny zavedením takzvaného jednotného správního místa tzv. mini-one stop shopu.

Mini-one stop shop byl vytvořen za účelem, aby se poskytovatel služeb poskytovaných elektronicky vyhnul zdlouhavé povinnosti registrovat se k dani z přidané hodnoty v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků a nemusel zvlášť v každém členském státě EU podávat daňové přiznání a odvádět daň. Prostřednictvím mini-one stop shopu poté bude poskytovatel služeb podávat daňové přiznání a platit daň z přidané hodnoty, které se zvláštní režim týká. Využití mini-one stop shopu spíše doporučujeme vzhledem k usnadnění platby daně z přidané hodnoty.

Závěrem je nutné upozornit, že výše uvedené se vztahuje pouze na poskytování elektronicky poskytovaných služeb do členských zemí Evropské unie osobám nepovinným k dani z přidané hodnoty. Tedy nikoliv na poskytování jiných služeb než elektronicky poskytovaných, nebo poskytování těchto služeb osobám povinným k dani z přidané hodnoty.

Ondřej Bahník

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 12/2014 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>