Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Výběr z legislativních novinek

advokátka
2. 4. 2018
3 minuty čtení

V červencovém oběžníku Vám představíme výběr ze zajímavých legislativních novinek, které budou mít dopad na právní vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Výrazným počinem v oblasti regulace spotřebitelského úvěru se stal zákon o úvěru pro spotřebitele, který nahradí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový zákon o spotřebitelském úvěru“). Nový zákon o spotřebitelském úvěru byl po schválení Parlamentem České republiky podepsán prezidentem České republiky a lze očekávat, že bude každým dnem vyhlášen a zveřejněn ve Sbírce zákonů. Nová úprava počítá s větší regulací a kontrolou trhu se spotřebitelskými úvěry a dává si za cíl zkvalitnění nabídky úvěrů.

Jak již bývá zvykem, úpravy si vyžádaly velký nárůst rozsahu legislativního textu, a to z 29 paragrafů v případě aktuálního zákona o spotřebitelském úvěru na 179 paragrafů v případě nového zákona o spotřebitelském úvěru. Mezi hlavní změny, které jsou přijaty, patří rozšíření působnosti zákona na většinu typů úvěrů, zavedení povinnosti odborné způsobilosti a důvěryhodnosti poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a povolování výkonu činnosti pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů Českou národní bankou (která bude také nově dohlížet na poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru), povinný počáteční kapitál a další.

Zákon o hazardních hrách – marketingové soutěže

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), který byl již vyhlášen ve Sbírce zákonů, nabývá až na výjimky účinnosti dne 01.01.2017. Ze zákonné úpravy byly nově vyjmuty hazardní hry ve formě spotřebitelských soutěží, anket a jiných akcí o ceny, jelikož předchozí právní úprava těchto her nebyla v souladu s právem Evropské unie. Předchozí regulace marketingových (spotřebitelských) soutěží tak nebyla do nové právní úpravy vůbec převzata. Praktickým dopadům této skutečnosti na praxi obchodníků při pořádání těchto soutěží se budeme podrobně věnovat v některém z příštích právních oběžníků.

Zákaz uzavírání rozhodčích smluv se spotřebitelem

Spolu s novým zákonem o spotřebitelském úvěru byly novelizovány i některé související předpisy. Mezi nejvýraznější změny patří novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“) a dopad této novely na možnosti řešení sporů se spotřebiteli. V současné době je uzavírání rozhodčích smluv se spotřebiteli přípustné, i když s určitými omezeními. Rozhodčí smlouva uzavřená se spotřebitelem (pro spory ze spotřebitelských smluv) musí být například sjednána samostatně a nikoli jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní. V opačném případě je rozhodčí smlouva neplatná.

Nově však již nebude možné uzavírat se spotřebitelem rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv v jakékoli podobě. Tento pozměňovací zákon byl spolu s novým zákonem o spotřebitelském úvěru schválen Parlamentem České republiky, podepsán prezidentem České republiky a lze očekávat, že bude každým dnem vyhlášen a zveřejněn ve Sbírce zákonů. Rozhodčí řízení zahájená na základě rozhodčích smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Podnikatelé mohou své nároky pochopitelně uplatnit i nadále u obecných soudů.

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 7/2016 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Rozhodnutí Nejvyšší správního soudu – zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

28. 4. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>