Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Zákon o elektronické evidenci tržeb

advokát
3. 7. 2017
3 minuty čtení

Prvním čtením prošel začátkem měsíce července návrh zákona o elektronické evidenci tržeb (dále jen jako „zákon o elektronické evidenci tržeb“). Dle zákona o elektronické evidenci tržeb bude každá hotovostní tržba podnikatele v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém uložišti Finanční správy. Zavedením elektronické evidence tržeb má být pro Finanční správu snadno rozpoznatelné případné podvodné jednání podnikatele a tím pádem má mít možnost efektivněji zacílit kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti. Původní plán zákonodárců byl, aby zákon o elektronické evidenci tržeb vstoupil v účinnost již začátkem roku 2016. Přestože se schvalováním tohoto zákona je zákonodárný sbor ČR zřejmě pozadu, mohl by vstoupit v účinnost již v příštím roce. Zákon o elektronické evidenci tržeb se má vztahovat i na provozovatele internetových obchodů. Proto jsme se rozhodli nejdůležitější body tohoto zákona shrnout v tomto právním oběžníku.

V prvé řadě je nutné si vymezit, za jakých okolností se bude zákon o elektronické evidenci tržeb vztahovat také na provozovatele internetových obchodů (dále i jako „poplatník“ či „provozovatel“). Elektronická evidence tržeb bude dopadat na prodej zboží přes internet v případě, kdy provozovatel přijímá zákonem definované formy tržeb – zejména tedy hotovost či platební karty. Může tedy jít i o prodej zboží doručovaného prostřednictvím kurýrní služby, pokud je hrazeno na místě v hotovosti či platební kartou, případně pokud je nakupujícím placeno zboží přes platební bránu na webové stránce daného obchodníka, včetně plateb platební kartou.

Ze zákona o elektronické evidenci tržeb by mělo pro provozovatele vyplývat několik základních povinností. Předně před přijetím první evidované tržby má poplatník povinnost podat žádost o autentizační údaje k věcně příslušnému správci daně. Na základě této žádosti umožní správce daně poplatníkovi získat jeden nebo více certifikátů. Poplatník musí zajistit, aby nemohlo dojít ke zneužití údajů z těchto certifikátů. Poplatník pak také musí sdělit správci daně údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých bude provádět činnosti, z nichž evidované tržby budou plynout.

Další povinnosti provozovatelů internetových obchodů se týkají samotných pokladen. Pokladny provozovatelů by měly ihned po uskutečněné platbě odeslat finančnímu úřadu informace týkající se konkrétní tržby, a sice celkovou částku, způsob úhrady, jedinečný bezpečnostní kód poplatníka, údaj o pořadí účtenky, identifikaci provozovny a v případě, že je obchodník plátce DPH, pak kolik toto DPH činí. Provozovatelé budou mít povinnost vystavit účtenku, která bude obsahovat zákonem požadovaná data. Tyto data budou téměř stejná jako data odeslaná finančnímu úřadu, navíc budou obsahovat jednoznačný identifikátor dané tržby. V těchto bodech klade zákon nároky na technické vybavení provozovatelů, protože ne všechny pokladny budou tyto činnosti zvládat.

Navíc má provozovatel internetového obchodu informační povinnost mít umístěno na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, dostatečně viditelné a čitelné informační oznámení. V řadě případů to bude právě na internetových stránkách obchodníka, protože se zde budou přes platební bránu uskutečňovat platby kartou.

Orgán správce daně příslušný k prověřování plnění povinností vyplývajících ze zákona o elektronické evidenci tržeb bude mít možnost provádět u provozovatelů kontrolní nákupy, aby si ověřil, zda provozovatelé plní povinnosti dané tímto zákonem. Na to by měli být provozovatelé připraveni, jinak budou čelit hrozbě pokuty za správní delikty uvedené v tomto zákoně.

Od zákona o elektronické evidenci tržeb si zákonodárce slibuje omezení daňových úniků a tzv. šedé ekonomiky, a tím i větší přínos peněz do státní pokladny. V tuto chvíli není jisté, zdali začátkem roku 2016 zákon o elektronické evidenci tržeb skutečně vstoupí v účinnost, jelikož bude nutné spolu s tímto zákonem přijmout i několik prováděcích předpisů.

Kamil Žylka

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 7/2015 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Rozhodnutí Nejvyšší správního soudu – zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

28. 4. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>