Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Změny mezibankovních poplatků za platební transakce

advokát
31. 7. 2017
3 minuty čtení

Dne 8. června 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. V tomto právním oběžníku jsme připravili stručné shrnutí nejpodstatnějších změn a dopadů, které uvedené nařízení přináší.

Regulace výše mezibankovních poplatků
Nařízení nově zavádí regulaci mezibankovních poplatků za transakce uskutečňované spotřebitelskými platebními kartami, tedy poplatků, které za platební transakci účtuje banka majitele karty (spotřebitele) bance obchodníka. V současnosti platí, že výše těchto poplatků je většinou stanovena na základě dohody bank či na základě tzv. karetních schémat, přičemž dle údajů dostupných Evropské komisi, je současná průměrná výše mezibankovních poplatků v ČR přibližně 1,2 %.

Nařízení stanoví, že s účinností od 9. prosince 2015 budou moci být mezibankovní poplatky maximálně ve výši 0,2% v případě platby debetní kartou a maximálně ve výši 0,3% v případě platby kreditní kartou. S ohledem na aktuální výši těchto poplatků v ČR bude snížení relativně významné.

Uvedená limitace se vztahuje pouze na tzv. čtyřstranná platební schémata (např. MasterCard a Visa). Nařízení se naopak až na výjimky nebude vztahovat na tzv. trojstranná karetní schémata (např. Diners Club či American Express) či na transakční poplatky, které účtuje obchodníkovi zúčtovací banka. V případě vnitrostátních platebních transakcí může národní legislativa od výše uvedených limitů stanovit i drobné odchylky (např. kombinace procentního limitu s fixní částkou až do výše 5 centů).

Z výše uvedeného vyplývá, že regulací by mělo dojít ke snížení nákladů pro obchodníky a ke zvýšení jejich motivace přijímat platební karty. Evropská komise u obchodníků odhaduje celkové snížení výdajů na mezibankovní poplatky až o 6 miliard eur ročně. V souvislosti se snížením mezibankovních poplatků však vyvstává riziko, že banky budou hledat jiné zdroje příjmů a zpoplatní více své jiné služby.

Další změny
• Nařízení nově zakazuje jakákoli pravidla, která omezují nebo vylučují možnost umístit na platební kartu dvě nebo více platebních schémat. Vydavatelé platebních karet tak budou nově přímo ze zákona oprávněni umístit na platební karty značky více karetních schémat.

• Obchodníci nově nebudou povinni přijímat všechny platební karty vydané v rámci jednoho karetního schématu, a to s výjimkou platebních karet, na které se uplatní stejný mezibankovní poplatek. S ohledem na nově zavedenou regulaci mezibankovních poplatků uvedené znamená, že rozhodne-li se např. obchodník přijímat debetní platební karty konkrétního schématu, nebude mít povinnost přijímat kreditní karty téhož schématu.

• Nařízení zakazuje jakákoli územní omezení uplatňovaná v rámci karetních schémat nebo licenčních smlouvách, která se týkají vydávání platebních karet nebo akceptace karetních transakcí. Jednotlivé platební karty by tedy měly být univerzálně použitelné v jakémkoli státě EU.

• Nařízení zakazuje jakákoli opatření uplatňovaná v rámci karetních schémat nebo licenčních smlouvách, která by omezovala či snižovala motivaci spotřebitele užívat platební karty.

David Svoboda

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 9/2015 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Rozhodnutí Nejvyšší správního soudu – zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

28. 4. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>