Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Zprostředkování spotřebitelských úvěrů II.

advokátka
24. 3. 2020
2 minuty čtení

V souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru vyvstalo několik otázek, jež mají podstatné dopady i pro subjekty zabývající se elektronickou komercí. Internetoví obchodníci se totiž mohou ocitnout v situaci, kdy dle definice zákona jejich činnost naplňuje znaky zprostředkování spotřebitelského úvěru, přestože to není jejich úmysl. V takovém případě je nutné dbát na splnění všech podmínek, které jsou nově stanoveny pro zprostředkování dle zákona o spotřebitelském úvěru, včetně získání oprávnění k této činnosti, případně změnit svou činnost tak, aby na ně regulace nedopadala. Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr je možné zejména jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru.

Připomínáme, že dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebitelském úvěru se zprostředkováním spotřebitelského úvěru rozumí mimo jiné i jen nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr nebo provádění přípravných prací směřujících ke sjednání spotřebitelského úvěru nebo poskytování doporučení, které by mohly vést ke sjednání spotřebitelského úvěru. Typicky se může jednat o situaci při provozu e-shopů, které nabízí spotřebiteli uhrazení ceny zboží či služby prostřednictvím úvěru. Regulace nového zákona se nepoužije na pouhé poskytování obecných informací o produktech spotřebitelského úvěru za předpokladu, že účelem takové činnosti není napomáhat uzavření nebo plnění ze smlouvy o spotřebitelském úvěru (tzv. tipařství). Rozdílu mezi tzv. tipařstvím a zprostředkováním jsme se podrobněji věnovali v právním oběžníku č. 1/2017.

Pokud obchodník zprostředkovává spotřebitelské úvěry pouze pro jednoho poskytovatele, postačí mu zápis v registru České národní banky jako vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Pokud má podnikatel zájem zprostředkovávat spotřebitelské úvěry pro více poskytovatelů (úvěrových společností), musí požádat o udělení oprávnění být samostatným zprostředkovatelem. Samostatný zprostředkovatel musí splňovat více podmínek, než vázaný zástupce, ale jak již bylo zmiňováno, není omezen v počtu poskytovatelů úvěrů, pro které může zprostředkovávat poskytnutí úvěru.

Z pohledu internetových obchodníků může být také důležité vědět, zdali subjekt, pro který uzavření úvěrových smluv zprostředkovávají, je skutečně oprávněn spotřebitelské úvěry poskytovat. Informace o zapsaných subjektech, které jsou oprávněné podnikat v oblasti spotřebitelského úvěru, lze nalézt na této adrese, pod oddílem „Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru“.

V této souvislosti je vhodné na závěr uvést, že nová regulace značným způsobem snížila počet všech subjektů podnikajících v této oblasti.

Alžbeta Hudáková

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 05/2018 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>