Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

DPH při prodeji zboží do zahraničí - změna tzv. Mini one stop shopu na tzv. One stop shop (zvláštní režim jednoho správního místa)

advokát
18. 6. 2021
3 minuty čtení

V tomto právním oběžníku bychom se rádi věnovali novele zákona o dani z přidané hodnoty, která bude mít dopad mimo jiné na internetové obchody, které prodávají své zboží do jiných zemí Evropské unie. V oběžníku z prosince 2014 jsme se zabývali změnou zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která spočívala ve změně způsobu zdaňování poskytování elektronicky poskytovaných služeb do členských zemí Evropské unie osobám nepovinným k dani z přidané hodnoty. Výše uvedená novelizace zavedla takzvaný Mini-one stop shop, který byl vytvořen za účelem, aby se poskytovatel služeb poskytovaných elektronicky vyhnul zdlouhavé povinnosti registrovat se k dani z přidané hodnoty v každém jednotlivém členském státě a nemusel zvlášť v každém členském státě Evropské unie podávat daňové přiznání a odvádět daň.

V současné době projednává Poslanecká sněmovna další novelu zákona o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 867/0), kterou by mělo dojít k rozšíření Mini-one stop shop na One stop shop, kterou dojde k promítnutí Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží, do vnitrostátního práva. Přestože tato novela není v tuto chvíli ještě schválena, tak Finanční správa počítá s tím, že tomu tak v nejbližších dnech bude a že novela nabyde účinnosti k 01.07.2021. Finanční správa tak již od 01.04.2021 spustila registraci do tzv. One stop shop.

Díky rozšíření dosavadního Mini one stop shop, které tato novelizace přináší, bude možné odvést daň z přidané hodnoty, jež náleží jinému členskému státu prostřednictvím tuzemského správce daně, bez nutnosti registrace k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě u těchto plnění:

  1. přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy Evropské unie (dříve zasílání zboží);
  2. poskytnutí služby poskytovatelem v Evropské unii osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v Evropské unii;
  3. dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu Evropské unie;
  4. prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v Evropské unii;
  5. poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v Evropské unii.

Pro české internetové obchody nebo poskytovatele služeb by mohly být zajímavé zejména výše uvedené body 1) až 3).

Použití zvláštního režimu jednoho správního místa (One stop shop) nebude povinné a subjekty nadále budou moci používat původní režim registrace v jednotlivých zemích Evropské unie. Využití jednoho správního místa by však mělo odvod daně z přidané hodnoty usnadnit.

Správcem daně zvláštního režimu jednoho správního místa bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I. U tohoto finančního úřadu se bude podávat přihláška do systému, bude se tam zasílat přiznání k dani z přidané hodnoty i platit daň vyplývající z tohoto režimu.

Na závěr je nutné konstatovat, že novela zákona o dani z přidané hodnoty přinese i další podstatné změny, přičemž její finální znění však není v tuto chvíli ještě známé. S největší pravděpodobností však mimo jiné dojde i ke změně pravidel, kdy se bude nutné registrovat k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie, pokud tam obchodník dodává své zboží nebo služby.

Ondřej Bahník, advokát

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský

 

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 04/2021 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>