Články
Pracovní právo
Sdílet

Povinnost mít na pracovišti pracovní smlouvu

11. 4. 2014
2 minuty čtení

Víte, že každý zaměstnavatel je povinen mít na pracovišti pracovní smlouvy a další doklady prokazující pracovní vztahy se zaměstnanci? V případě nesplnění této povinnosti hrozí pokuta v minimální výši 250 tis. Kč.

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) ukládá v ustanovení § 136 povinnost právnickým a fyzickým osobám uchovávat v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které se týkají zaměstnávání cizinců. Státní úřad inspekce práce nyní vydal metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání. Pokyn je od 01.04.2012 závazný pro všechny inspektory a další osoby, které se na kontrolách podílejí.

Podle pokynu jsou inspektoři a další kontrolující osoby zavázáni vyhodnotit nepředložení dokladů podle ustanovení § 136 zákona o zaměstnanosti přímo při kontrole a na pracovišti jako nelegální práci. Dodatečné předložení těchto dokladů již nemá vliv na hodnocení nelegální práce. Pokud tedy na pracovišti při kontrole nebudou ihned předloženy požadované doklady v listinné podobě, příp. elektronické podobě, nelze je již doložit dodatečně (ani např. druhý den) a bude uložena sankce za správní delikt – umožnění výkonu nelegální práce podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti v minimální výši 250 tisíc Kč. Pracovištěm se přitom myslí i odloučené pracoviště, například provozovna či staveniště. V takovém případě je potřeba, aby zaměstnanec nosil dané doklady u sebe.

Vstupte

K dalšímu čtení

Pracovní právo

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR – elektronicky uzavírané pracovněprávní smlouvy

26. 5. 2024

>
Pracovní právo

Velká novela zákoníku práce

29. 10. 2020

>