Náš tým
Barbora Chvalinová

Barbora Chvalinová

Právní specializace

  • Správa a vymáhání pohledávek
  • Spotřebitelské právo

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory. V rámci své právní praxe se věnuje zejména oblasti soukromého práva, konkrétně správy a vymáhání pohledávek, exekučního řízení, právních vztahů k nemovitostem a dále spotřebitelského práva. Zastupuje klienty před soudy a orgány státní správy.