Náš tým
Vojtěch Podliska

Vojtěch Podliska

Právní specializace

  • Trestní právo
  • Správní právo

Absolvoval s vyznamenáním magisterské studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nyní působí jako advokátní koncipient zapsaný v seznamu koncipientů České advokátní komory. V rámci své právní praxe se věnuje zejména obhajobě v trestním řízení a navazujícím otázkám (jako je např. přestupkové právo), správnímu právu a občanskému právu (spory o náhradu škody). Během studia získal řadu zkušeností v rámci orgánů působících v trestním řízení (policejní orgán, trestní úsek soudu). V této oblasti také odborně publikuje.