Náš tým
Petra Šatavová

Petra Šatavová

Právní specializace

  • Rodinné právo

V roce 2003 ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se orientovala zejména na rodinné právo a právní ochranu dětí. Pracovala pro Sdružení Linka bezpečí. V roce 2003 nastoupila na Ministerstvo vnitra České republiky, odbor legislativy a koordinace předpisů s právem EU. Později, v roce 2004, nastoupila do notářské kanceláře. Po úspěšném absolvování notářské zkoušky byla ministrem spravedlnosti České republiky jmenována do funkce trvalého zástupce notáře. V době své působnosti v notářské kanceláři aktivně spolupracovala s Mezinárodní unií notářů.

Jako trvalý zástupce notáře získala velmi bohaté zkušenosti v oblasti občanského a rodinného práva, obzvláště v právních otázkách dědických, manželských (společného jmění manželů, rozvody, výživné, atd.), práva nemovitostí a dále též v oblasti práva obchodního. V současné době působí jako advokátka, přičemž se věnuje zejména problematice rodinného práva. Kromě češtiny hovoří také anglicky, maďarsky a slovensky.