Náš tým
David Svoboda

David Svoboda

Právní specializace

  • Finanční právo
  • Pracovní právo

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. V rámci své právní praxe se věnuje především oblasti správního práva a pracovního práva. Mezi jeho další specializace patří oblast regulatoriky, a to s důrazem na hospodářskou soutěž a veřejné zakázky, a na problematiku finančního sektoru a compliance, včetně problematiky spotřebitelských úvěrů, platebního styku či AML.

V rámci své právní praxe poskytoval mimo jiné poradenství v licenčních řízeních před ČNB, včetně návrhu interních compliance postupů a předpisů, a to včetně postupů doporučených Evropským orgánem pro bankovnictví. Taktéž se podílel na přípravě komplexní smluvní dokumentace peer-to-peer investičních platforem a na přípravě zadávacích dokumentací pro významné české zadavatele.

V rámci své specializace má zkušenosti se zastupováním klientů před soudy a správními orgány, a to zejména před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Českou národní bankou, Finančním arbitrem, Českou obchodní inspekcí, Inspektoráty práce či před Finančním analytickým úřadem.