Náš tým
Josef Aujezdský

Josef Aujezdský

Právní specializace

  • Právo IT
  • Právo duševního vlastnictví

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Patří mezi zakládající partnery advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský, přičemž působí také jako předseda dozorčí rady Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Ve své praxi se věnuje zejména právu nehmotných statků (se zaměřením na autorské právo, ochranné známky, doménová jména a ochranu databází), strategickému transakčnímu poradenství, smluvním vztahům obecně, spotřebitelskému právu a dalším aspektům souvisejícím s podnikáním v prostředí internetu, a to i v případech, kdy obsahují mezinárodní prvek či souvisí s aplikací práva EU. K těmto otázkám se vyjadřuje také v médiích.

V rámci své činnosti pro advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský zpracovával řadu komplexních smluvních dokumentací, a to zejména v oblasti korporátních transakcí, distribuce software, provozu on-line obchodů a poskytování služeb v informační společnosti (včetně přípravy obchodních podmínek pro velkou řadu webových služeb). Je také autorem vzorových obchodních podmínek APEK, které v České republice využívají v praxi tisíce elektronických obchodů. Své klienty zastupoval v řadě transakcí (při nabytí či dispozici podílů na společnostech) a v právních věcech z oblasti distribuce software, nakládání s ochrannými známkami či doménovými jmény. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména právní problematice počítačových programů (včetně problematiky Open Source a free software) a právním aspektům podnikání v prostředí internetu obecně.