Náš tým
Kamil Žylka

Kamil Žylka

Právní specializace

  • Občanské právo
  • Právní vztahy k nemovitostem

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. V rámci své právní praxe se věnuje zejména občanskému právu, a to s důrazem na právní vztahy k nemovitostem.

V rámci své činnosti pro advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský mimo jiné připravoval komplexní smluvní dokumentace pro transakce s nemovitostmi, včetně zajištění úschovy finančních prostředků a případného jiného zajištění těchto transakcí, pro pronájem bytových i nebytových prostor, a to včetně pronájmu rozsáhlých nebytových prostor v kancelářských budovách. V praxi se zabývá také právními vztahy souvisejícími s členstvím v bytových družstvech (včetně převodů družstevních bytů do osobního vlastnictví) a s členstvím ve společenství vlastníků jednotek. Pravidelně spolupracuje s realitními makléři při poskytování služeb jejich klientům.