Náš tým
Hana Průchová

Hana Průchová

Právní specializace

  • Občanské právo
  • Obchodní právo

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se věnuje zejména oblasti soukromého práva, především problematice správy a vymáhání pohledávek a exekučního a insolvenčního řízení. Zastupuje klienty před soudy a orgány státní správy.