Náš tým
Petr Kočí

Petr Kočí

Právní specializace

  • Finanční právo
  • Litigace

Absolvoval magisterské studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy a následně i doktorský studijní program v oboru občanské a obchodní právo a civilní proces. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský a patří mezi spolutvůrce systému eAdvokacie umožňujícího poskytování právních služeb prostřednictvím internetu. Je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory a je členem Unie obhájců České republiky. Ve své praxi se v současné době zaměřuje především na zastupování klientů před soudy, obhajobu zejména hospodářských trestných činů a problematiku ochrany osobnosti. Z nesporné agendy se specializuje na právní vztahy k nemovitostem a na právní vztahy související s poskytováním finančních služeb.

Při činnosti advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský mimo jiné zastupoval či obhajoval klienty v řadě významných a mediálně exponovaných kauz, včetně úspěšného zastupování v řízeních před Ústavním soudem či Nejvyšším soudem České republiky. Taktéž se podílel na vytváření komplexních smluvních dokumentací a poskytoval poradenství při rozsáhlých transakcích s nemovitostmi. Vedle právní praxe se věnuje také činnosti publikační, přičemž je autorem řady článků v oblasti právních vztahů k nemovitostem, v oblasti závazkových právních vztahů a mimo jiné je také spoluautorem publikace o právních a daňových aspektech neziskových organizací.